يکشنبه, 30 دي 1397

اخبار پزوهشکده زنان دانشگاه الزهرا
29

برگزاری سخنرانی با عنوان نظریه پردازی، امکان، ضرورت و موانع

برگزاری سخنرانی با عنوان نظریه پردازی، امکان، ضرورت و موانع

 

سخنرانی با عنوان نظریه پردازی، امکان، ضرورت و موانع در روز یکشنبه مورخ 28/11/96 با سخنرانی جناب آقای دکتر خسرو باقری از ساعت 13 الی 15 برگزار شد. 

ایشان در سخنرانی خود به فرق بین تئوری و گفتمان پرداخته و توضیح دادند که تئوری خاص و گفتمان عام می باشد. پس از بحث درمورد عرصه علم به توضیحاتی درمورد فلسفه علم پرداخت. 

این نشست با استقبال پژوهشگران داخلی و خارج از دانشگاه روبرو شد. 

 

تعداد امتیازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (375)
کد خبر: 2195
 • برگزاری سخنرانی با عنوان نظریه پردازی، امکان، ضرورت و موانع
 • برگزاری سخنرانی با عنوان نظریه پردازی، امکان، ضرورت و موانع
 • برگزاری سخنرانی با عنوان نظریه پردازی، امکان، ضرورت و موانع
 • برگزاری سخنرانی با عنوان نظریه پردازی، امکان، ضرورت و موانع
 • برگزاری سخنرانی با عنوان نظریه پردازی، امکان، ضرورت و موانع
 • برگزاری سخنرانی با عنوان نظریه پردازی، امکان، ضرورت و موانع
 • برگزاری سخنرانی با عنوان نظریه پردازی، امکان، ضرورت و موانع
 • برگزاری سخنرانی با عنوان نظریه پردازی، امکان، ضرورت و موانع
 • برگزاری سخنرانی با عنوان نظریه پردازی، امکان، ضرورت و موانع
 • برگزاری سخنرانی با عنوان نظریه پردازی، امکان، ضرورت و موانع
 • برگزاری سخنرانی با عنوان نظریه پردازی، امکان، ضرورت و موانع
 • برگزاری سخنرانی با عنوان نظریه پردازی، امکان، ضرورت و موانع
 • برگزاری سخنرانی با عنوان نظریه پردازی، امکان، ضرورت و موانع

اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
حق انتشار اطلاعات برای پژوهشکده زنان دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.