چهارشنبه, 29 خرداد 1398

اخبار پزوهشکده زنان دانشگاه الزهرا
01

تفکر کنفوسیوس: تاملی بر نظام باورها و ارزش های شرق آسیا (کره)

تفکر کنفوسیوس: تاملی بر نظام باورها و ارزش های شرق آسیا (کره)

 تفکر کنفوسیوس: تاملی بر نظام باورها و ارزش های شرق آسیا (کره)

با تاکید بر ارزشهای خانواده

 

سخنران: دکتر کیم سانگ دو

مردم شناس، زبان شناس و استاد دانشگاه سئول و استاد مدعو دانشگاه پاریس

 

 

در روز یکشنبه اول مهر ماه 1397 ساعت 13 الی 15 در سالن شورای پژوهشکده زنان سخنرانی کردند.

تعداد امتیازات: (4) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (296)
گروه خبر: نشست های تخصصی
کد خبر: 4204
 • تفکر کنفوسیوس: تاملی بر نظام باورها و ارزش های شرق آسیا (کره)
 • تفکر کنفوسیوس: تاملی بر نظام باورها و ارزش های شرق آسیا (کره)
 • تفکر کنفوسیوس: تاملی بر نظام باورها و ارزش های شرق آسیا (کره)
 • تفکر کنفوسیوس: تاملی بر نظام باورها و ارزش های شرق آسیا (کره)
 • تفکر کنفوسیوس: تاملی بر نظام باورها و ارزش های شرق آسیا (کره)
 • تفکر کنفوسیوس: تاملی بر نظام باورها و ارزش های شرق آسیا (کره)
 • تفکر کنفوسیوس: تاملی بر نظام باورها و ارزش های شرق آسیا (کره)
 • تفکر کنفوسیوس: تاملی بر نظام باورها و ارزش های شرق آسیا (کره)
 • تفکر کنفوسیوس: تاملی بر نظام باورها و ارزش های شرق آسیا (کره)
 • تفکر کنفوسیوس: تاملی بر نظام باورها و ارزش های شرق آسیا (کره)
 • تفکر کنفوسیوس: تاملی بر نظام باورها و ارزش های شرق آسیا (کره)

اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
حق انتشار اطلاعات برای پژوهشکده زنان دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.