شنبه, 26 آبان 1397

اخبار پزوهشکده زنان دانشگاه الزهرا
16

کارگاه آموزشی تحلیل معادلات ساختاری با نرم افزار AMOS

کارگاه آموزشی تحلیل معادلات ساختاری با نرم افزار AMOS

 استاد: آقای دکتر عبداللهی

مورخ 9/7/797 و 16/7/97

این کارگاه در دو جلسه با تدریس آقای دکتر عبداللهی و با استقبال پژوهشگران در سالن شورای پژوهشکده زنان برگزار شد.

 

تعداد امتیازات: (1) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (57)
گروه خبر: نشست های تخصصی
کد خبر: 7208
  • کارگاه آموزشی تحلیل معادلات ساختاری با نرم افزار AMOS
  • کارگاه آموزشی تحلیل معادلات ساختاری با نرم افزار AMOS
  • کارگاه آموزشی تحلیل معادلات ساختاری با نرم افزار AMOS
  • کارگاه آموزشی تحلیل معادلات ساختاری با نرم افزار AMOS
  • کارگاه آموزشی تحلیل معادلات ساختاری با نرم افزار AMOS
  • کارگاه آموزشی تحلیل معادلات ساختاری با نرم افزار AMOS
  • کارگاه آموزشی تحلیل معادلات ساختاری با نرم افزار AMOS

اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
حق انتشار اطلاعات برای پژوهشکده زنان دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.