يکشنبه, 29 ارديبهشت 1398

اخبار پزوهشکده زنان دانشگاه الزهرا
03

بازدید هیات سوری از پژوهشکده زنان

بازدید هیات سوری از پژوهشکده زنان

 

پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا در روز دوشنبه مورخ 3/10/97 پذیرای هیات دانشگاهی از کشور سوریه بود. این نشست با هدف معرفی ظرفیت های دانشگاه الزهرا و توانمندی های زنان جمهوری اسلامی ایران در سالن پژوهشکده زنان برگزار شد.

این هیات متشکل از اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی از دانشگاههای مختلف کشور سوریه در رشته های داروسازی، هنر، زبان، جغرافیا، روانشناسی، اقتصاد و ... بودند. ریاست پژوهشکده پس از خوش آمدگویی به معرفی دانشگاه الزهرا به عنوان یک دانشگاه تک جنسیتی و گروه های پژوهشی موجود در پژوهشکده زنان از زمینه های همکاری های علمی اعم از آموزشی (تبادل استاد-دانشجو) و پژوهشی (انجام تحقیقات مشترک در حوزه زنان) پرداختند. سپس هریک از میهمانان به معرفی خود و زمینه های مطالعاتی خود اشاره کردند. در پایان پس از گفتگو در مورد پتانسیلهای علمی موجود برای تداوم همکاری هدایایی به نمایندگی از روسای دانشگاههای سوری به ریاست پژوهشکده زنان مراسم پایان یافت.

لینک خبر

تعداد امتیازات: (7) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (289)
کد خبر: 8248
 • بازدید هیات سوری از پژوهشکده زنان
 • بازدید هیات سوری از پژوهشکده زنان
 • بازدید هیات سوری از پژوهشکده زنان
 • بازدید هیات سوری از پژوهشکده زنان
 • بازدید هیات سوری از پژوهشکده زنان
 • بازدید هیات سوری از پژوهشکده زنان
 • بازدید هیات سوری از پژوهشکده زنان
 • بازدید هیات سوری از پژوهشکده زنان
 • بازدید هیات سوری از پژوهشکده زنان
 • بازدید هیات سوری از پژوهشکده زنان
 • بازدید هیات سوری از پژوهشکده زنان
 • بازدید هیات سوری از پژوهشکده زنان
 • بازدید هیات سوری از پژوهشکده زنان
 • بازدید هیات سوری از پژوهشکده زنان
 • بازدید هیات سوری از پژوهشکده زنان
 • بازدید هیات سوری از پژوهشکده زنان
 • بازدید هیات سوری از پژوهشکده زنان
 • بازدید هیات سوری از پژوهشکده زنان
 • بازدید هیات سوری از پژوهشکده زنان
 • بازدید هیات سوری از پژوهشکده زنان
 • بازدید هیات سوری از پژوهشکده زنان
 • بازدید هیات سوری از پژوهشکده زنان
 • بازدید هیات سوری از پژوهشکده زنان
 • بازدید هیات سوری از پژوهشکده زنان
 • بازدید هیات سوری از پژوهشکده زنان
 • بازدید هیات سوری از پژوهشکده زنان
 • بازدید هیات سوری از پژوهشکده زنان
 • بازدید هیات سوری از پژوهشکده زنان
 • بازدید هیات سوری از پژوهشکده زنان
 • بازدید هیات سوری از پژوهشکده زنان
 • بازدید هیات سوری از پژوهشکده زنان

اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
حق انتشار اطلاعات برای پژوهشکده زنان دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.