يکشنبه, 29 ارديبهشت 1398

اخبار پزوهشکده زنان دانشگاه الزهرا
16

اطلاع رسانی برگزاری کارگاه آشنایی با پژوهش مصاحبه محور و تحلیل داده های کیفی با نرم افزار MAXQDA

اطلاع رسانی برگزاری کارگاه آشنایی با پژوهش مصاحبه محور و تحلیل داده های کیفی با نرم افزار MAXQDA

 

تعداد امتیازات: (2) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (26)
کد خبر: 8256
  • اطلاع رسانی برگزاری کارگاه آشنایی با پژوهش مصاحبه محور و تحلیل داده های کیفی با نرم افزار MAXQDA

اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
حق انتشار اطلاعات برای پژوهشکده زنان دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.