سه شنبه, 31 ارديبهشت 1398

معرفی اعضا
 
 
1- اعضای اصلی :
صاحب امتیاز : دانشگاه الزهرا ء – پژوهشکده زنان
مدیر مسئول : دکتر زهره خسروی
سردبیر نشریه : دکتر خدیجه سفیری
 
2- اعضای هیات تحریریه :
1-   خانم دکتر زهرا افشاری   استاد دانشگاه الزهراء
2-   آقای دکتر محمد حسین پناهی    استاد دانشگاه علامه طباطبایی
3-   آقای دکتر احمد جعفر نژاد استاد دانشگاه تهران
4-     خانم دکتر زهره خسروی     دانشیار دانشگاه الزهراء
5-   خانم دکتر هما زنجانی زاده      دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
6-   خانم دکتر خدیجه سفیری         استاد دانشگاه الزهراء
7-   آقای دکتر محمد صادق مهدوی      استاد دانشگاه شهید بهشتی
8- خانم دکتر سید منوره یزدی          دانشیار دانشگاه الزهراء
9-   خانم دکتر فروغ الصباح شجاع نوری  رئیس پژوهشکده زنان 
 
3- اعضای  کارشناس :
ویراستار فارسی : رقیه نظری
ویراستار انگلیسی: محمد حسین هاشمی
کارشناس نشریه : خدیجه همرنگ یوسفی

اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
حق انتشار اطلاعات برای پژوهشکده زنان دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.