درج:    
قابليت ديدن:     ماژول:   يکشنبه, 29 ارديبهشت 1398

 

گروه بیومدیکال

 

 

                                               
   گروه پژوهشي بیومدیکال
 

                                     مدیر گروه: دکتر ریحانه رمضانی

 

نام و نام خانوادگی: ریحانه رمضانی

رشته تحصیلی: دکترای نانوبیوتکنولوژی

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 85692095

آدرس پست الکترونیکی: re.ramezani@alzahra.ac.ir

آدرس صفحه شخصی: http://staff.alzahra.ac.ir/ramezani

 رزومه فارسی 

 نام و نام خانوادگی: علیرضا احمدی

رشته تحصیلی: دکترای باکتری شناسی

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی: دانشیار

شماره تماس: 85692083

آدرس پست الکترونیکی: aahmadi1970@gmail.com

آدرس صفحه شخصی: http://staff.alzahra.ac.ir/aahmadi

 رزومه انگلیسی 

   

 

 


اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
حق انتشار اطلاعات برای پژوهشکده زنان دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.