درج:    
قابليت ديدن:     ماژول:   چهارشنبه, 27 دي 1396

مدیر گروه
اعضای هیات علمی
طرح های تحقیقاتی
آرشیو طرح ها
گروه بیومدیکال

 

 
گروه پژوهشي بیومدیکال
 
 
نام خانوادگي 
 نام
رتبه علمي
مدرك تحصيلي
داخلی
Email
عکس
     رمضانی               ریحانه   

استادیار

دکترای نانوبیوتکنولوژی

2095 re.ramezani@alzahra.ac.ir

 

 

     احمدی               علیرضا  دانشیار

دکترای باکتری شناسی

2083
 

 


اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
حق انتشار اطلاعات برای پژوهشکده زنان دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.