۱۴۰۳ دوشنبه ۲۸ خرداد
1398
1398/03/26
 • تراس پژوهشکده زنانتراس پژوهشکده زنان
  تراس پژوهشکده زنان
 • تراس پژوهشکده زنانتراس پژوهشکده زنان
  تراس پژوهشکده زنان
 • نمایشگاه کتب تالیف و ترجمه اعضای هیات علمینمایشگاه کتب تالیف و ترجمه اعضای هیات علمی
  نمایشگاه کتب تالیف و ترجمه اعضای هیات علمی
 • آزمایشگاه پژوهشکده زنانآزمایشگاه پژوهشکده زنان
  آزمایشگاه پژوهشکده زنان
 • نمایشگاه کتب تالیف و ترجمه اعضای هیات علمینمایشگاه کتب تالیف و ترجمه اعضای هیات علمی
  نمایشگاه کتب تالیف و ترجمه اعضای هیات علمی
 • سالن دکتر طوبی کرمانی پژوهشکده زنانسالن دکتر طوبی کرمانی پژوهشکده زنان
  سالن دکتر طوبی کرمانی پژوهشکده زنان
 • راهروی پژوهشکده زنانراهروی پژوهشکده زنان
  راهروی پژوهشکده زنان
 • کتابخانه پژوهشکده زنانکتابخانه پژوهشکده زنان
  کتابخانه پژوهشکده زنان
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ونک،ده ونک ، دانشگاه الزهرا(س)،ساختمان خوارزمی، طبقه ششم، پژوهشکده زنان کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188058926+ , 982188049809+ فاکس : 982188067895+
 WRC[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.