۱۳۹۹ جمعه ۹ خرداد
برنامه گروه تربیت و جامعه پژوهشکده زنان در هفته بزرگداشت مقام زن: عنوان: زن و پرورش نسل آینده ساز، تاریخ 28 / 11 / 1398
برنامه گروه تربیت و جامعه پژوهشکده زنان در هفته بزرگداشت مقام زن: عنوان: زن و پرورش نسل آینده ساز، تاریخ 28 / 11 / 1398
برنامه گروه تربیت و جامعه پژوهشکده زنان در هفته بزرگداشت مقام زن: عنوان: زن و پرورش نسل آینده ساز، تاریخ 28 / 11 / 1398
تاریخ:
1398/11/15
تعداد بازدید:
111
منبع:
فیلم مرتبط
صوت
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ونک،ده ونک ، دانشگاه الزهرا(س)،ساختمان خوارزمی، طبقه ششم، پژوهشکده زنان کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188058926+ , 982188049809+ فاکس : 982188067895+
 WRC[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.