۱۳۹۹ يکشنبه ۱۷ اسفند

کارشناسان

 

 نام و نام خانوادگی

 

 

                                     سمت

 

 شماره داخلی

 

 
      مریم تافته

 

                            مسئول سایت پژوهشکده

مسئول روابط عمومی پژوهشکده

مسئول دفتر
 

 

 
 
        2071

 

    عشرت صادقی
 

 

                                 کارشناس پژوهش

 

        2077

 

 

    هانیه فتاح زاده

 

                                 مسئول کتابخانه


کارشناس دبیرخانه گفتگوهای فرهنگی زنان ایران و جهان عرب

 

 

 
 
      2082

  

      نعیمه نجفی

 

                                 مسئول آزمایشگاه

رابط رفاهی

 

 

 
      2081

 

 
    فرزانه شکری

 

             

دبیر اجرایی نشریه مطالعات اجتماعی- روانشناختی زن

             کارشناس ارزیابی و پایش عملکرد پژوهشکده 
 

 

 
 
    2079

 رقیه نظری

  دبیر اجرایی نشریه مطالعات زن و خانواده
 

تلفن مستقیم : 88041463

تلفن : 2051

تاریخ به روز رسانی:
1399/11/28
تعداد بازدید:
1498
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ونک،ده ونک ، دانشگاه الزهرا(س)،ساختمان خوارزمی، طبقه ششم، پژوهشکده زنان کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188058926+ , 982188049809+ فاکس : 982188067895+
 WRC[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.