۱۴۰۳ يکشنبه ۳۱ تير

سال 1402

 
 تقویم شورای پژوهشی: لطفا کلیک کنید
اعضای شورای پژوهشی: لطفا کلیک کنید
وظایف اعضای شورای پژوهشی : لطفا کلیک کنید
 
 
    تاریخ و شماره صورتجلسه   دددددددددددددددددددددددددددددددد 
  تصویر
 پنجمین- 020703-
تاریخ: 3/ 7/ 1402
مکان: سالن دکتر طوبی کرمانی
 
 
 ششمین-020802 -
تاریخ: 1/ 8/ 1402
مکان: سالن دکتر طوبی کرمانی
 
 
 هفتمین- -
تاریخ: 15/ 8/ 1402
مکان: سالن دکتر طوبی کرمانی
 
  لاتااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
هشتمین-
تاریخ: 29/ 8/ 1402
مکان: سالن دکتر طوبی کرمانی
 
 
نهمین-
تاریخ: 13/ 9/ 1402
مکان: سالن دکتر طوبی کرمانی
 
 
دهمین-
تاریخ: 11/ 10/ 1402
مکان: سالن دکتر طوبی کرمانی
 
یازدهمین
تاریخ: 25/ 10/ 1402
مکان: سالن دکتر طوبی کرمانی
 
 
دوازدهمین
تاریخ: 9/ 11/ 1402
مکان: سالن دکتر طوبی کرمانی
 
 
سیزدهمین
تاریخ: 23/ 11/ 1402
مکان: سالن دکتر طوبی کرمانی
 
 
چهاردهمین
تاریخ: 7/ 12/ 1402
مکان: سالن دکتر طوبی کرمانی
 
 
پانزدهمین
تاریخ: 14/ 12/ 1402
مکان: سالن دکتر طوبی کرمانی
 
  
شانزدهمین
تاریخ: 21/ 12/ 1402
مکان: سالن دکتر طوبی کرمانی
 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ
 
  

تاریخ به روز رسانی:
1402/12/21
تعداد بازدید:
390
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ونک،ده ونک ، دانشگاه الزهرا(س)،ساختمان خوارزمی، طبقه ششم، پژوهشکده زنان کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188058926+ , 982188049809+ فاکس : 982188067895+
 WRC[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.