۱۳۹۹ جمعه ۹ خرداد
تاریخچه

 

شورای گسترش آموزش عالی در جلسه مورخ 17/9/1375با ایجاد پژوهشکده زنان وابسته به دانشگاه الزهراء(س) موافقت اصولی به عمل آورد.
 پژوهشکده زنان دانشگاه الزهراء(س) اولین مرکز علمی – پژوهشی است که با موافقت قطعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تأسیس شده

و به منظور ساماندهی تحقیقات پیرامون مسائل زنان و ارائه راهبردهای اجرایی در خصوص مسائل و مشکلات آنان به مسئولان، در مورخ

1/2/1377 شروع به کار کرده است.تاریخ به روز رسانی:
1398/04/19
تعداد بازدید:
640
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ونک،ده ونک ، دانشگاه الزهرا(س)،ساختمان خوارزمی، طبقه ششم، پژوهشکده زنان کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188058926+ , 982188049809+ فاکس : 982188067895+
 WRC[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.