۱۴۰۲ چهارشنبه ۱۰ خرداد

شوراها و کارگروه های تخصصی

ردیف

عنوان

وظایف

اعضا

1

شورای پژوهشی

همه موارد مربوط به طرح پژوهشی، پروپوزال و ... در این شورا بررسی و تصمیم گیری می شود.

رئیس پژوهشکده

معاون پژوهشی- اجرایی

همه اعضای هیات علمی پژوهشکده زنان

 

2

کمیته منتخب ترفیع

اعضای کمیته در این جلسه پرونده ترفیع اعضای هیات علمی را بررسی می کنند.

رئیس پژوهشکده

معاون پژوهشی- اجرایی

مدیر گروه روانشناسی و علوم تربیتی

مدیر گروه پژوهشی خانواده درمانی

مدیر گروه مطالعات علوم اجتماعی و توسعه

 

شورای گروه ها

همه موارد مربوط به طرح پژوهشی، پروپوزال، پرونده ترفیع، کارگاه آموزشی و ... قبل از اینکه در جلسه شورای پژوهشکده مطرح شود، ابتدا در این شورا مطرح و بررسی می شود. پس از تصویب در این شورا، نتیجه در جلسه شورای پژوهشکده برای بررسی و تصمیم گیری نهایی منتقل می شود.


3

کارگروه برنامه عملیاتی سال

برنامه ریزی، اجرا، تدوین و گزارش فصلی عملکرد پژوهشکده زنان

معاون پژوهشی- اجرایی

مدیر گروه روانشناسی و علوم تربیتی

مدیر گروه پژوهشی خانواده درمانی

مدیر گروه مطالعات علوم اجتماعی و توسعه

فرزانه شکری: کارشناس ارزیابی و پایش عملکرد پژوهشکده

4

کارگروه ارتقای وب گاه

تشکیل جلسات متعدد در هر ماه به منظور ارتقا و به روزرسانی وب گاه پژوهشکده زنان

رئیس پژوهشکده

معاون پژوهشی

مریم تافته: مسئول سایت              

تاریخ به روز رسانی:
1402/02/31
تعداد بازدید:
3128
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ونک،ده ونک ، دانشگاه الزهرا(س)،ساختمان خوارزمی، طبقه ششم، پژوهشکده زنان کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188058926+ , 982188049809+ فاکس : 982188067895+
 WRC[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.