۱۴۰۲ چهارشنبه ۱۰ خرداد
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse منو اصلیمنو اصلی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور پژوهشی</span>امور پژوهشی
معاون پژوهشی
آیین نامه ها و فرم های پژوهشی
محصولات رایگان پژوهشی
فرایندهای پژوهشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">طرح های تحقیقاتی</span>طرح های تحقیقاتی
طرح های موظف
طرح های تحقیقاتی ارتباط با صنعت و جامعه
آثار و تالیفات اساتید
هسته های پژوهشی
فراخوان و اولویت های پژوهشی
فایل های آموزشی و پژوهشی
ارتباط با صنعت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سامانه و نرم افزارهای پژوهشی</span>سامانه و نرم افزارهای پژوهشی
سامانه همانندجو
سامانه پرسا
سامانه پیشینه پژوش
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اطلاعات مفید پژوهشی</span>اطلاعات مفید پژوهشی
راھنمای ایجاد پروفایل درGoogle Scholar
راهنمایی ایجاد پروفایل درresearchgate
راهنمای ساخت و تکمیل پروفایل ORCID ID
راهنما و ساخت تکمیل پروفایلpublons
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پژوهشگران برتر</span>پژوهشگران برتر
1401
1400
1399
1398
قبل ازسال 1397
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فعالیت ها</span>فعالیت ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کارگاه ها و نشست های تخصصی</span>کارگاه ها و نشست های تخصصی
سال 1394
سال 1395
سال 1396
سال 1397
سال 1398
سال 1399
سال 1400
سال 1401
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">همایش ها و سمینار ها</span>همایش ها و سمینار ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ملی</span>ملی
1378
1379
1381
1388
1399
1400
1401
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بین المللی </span>بین المللی
1391
1395
1396
1399
1400
1401
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ارتباط با جامعه</span>ارتباط با جامعه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">همکاری با رسانه ها</span>همکاری با رسانه ها
1400
1401
1402
حضور در مجامع بین المللی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه های پژوهشی</span>گروه های پژوهشی
روانشناسی و علوم تربیتی
خانواده درمانی (مطالعات خانواده)
مطالعات علوم اجتماعی و توسعه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">منشورات</span>منشورات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نشریات</span>نشریات
فصلنامه علمی مطالعات اجتماعی – روان‌ شناختی زنان
فصلنامه علمی مطالعات زن و خانواده.
ویژه نامه ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">عملکرد پژوهشکده زنان</span>عملکرد پژوهشکده زنان
عملکرد سال 1400
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امکانات</span>امکانات
کتابخانه
آزمایشگاه
سالن دکتر طوبی کرمانی
Collapse تماس با ماتماس با ما
ارتباط مستقیم با رئیس پژوهشکده زنان
ارسال نظرات، انتقادات و پیشنهادات
Collapse تالیفات اساتیدتالیفات اساتید
سال 1395
امور پژوهشی
فعالیت های آموزشی
نشریات
خبرنامه زناندانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ونک،ده ونک ، دانشگاه الزهرا(س)،ساختمان خوارزمی، طبقه ششم، پژوهشکده زنان کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188058926+ , 982188049809+ فاکس : 982188067895+
 WRC[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.