۱۴۰۳ دوشنبه ۷ خرداد
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse منو اصلیمنو اصلی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور پژوهشی</span>امور پژوهشی
معاون پژوهشی
آیین نامه ها و فرم های پژوهشی
محصولات رایگان پژوهشی
فرایندهای پژوهشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">طرح های تحقیقاتی</span>طرح های تحقیقاتی
طرح های موظف
طرح های تحقیقاتی ارتباط با صنعت و جامعه
آثار و تالیفات اساتید
هسته های پژوهشی
فراخوان و اولویت های پژوهشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سامانه و نرم افزارهای پژوهشی</span>سامانه و نرم افزارهای پژوهشی
سامانه همانندجو
سامانه پرسا
سامانه پیشینه پژوش
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اطلاعات مفید پژوهشی</span>اطلاعات مفید پژوهشی
راھنمای ایجاد پروفایل درGoogle Scholar
راهنمایی ایجاد پروفایل درresearchgate
راهنمای ساخت و تکمیل پروفایل ORCID ID
راهنما و ساخت تکمیل پروفایلpublons
فهرست نمایه های استنادی و تخصصی معتبر بین المللی
ارتباط با صنعت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پژوهشگران برتر</span>پژوهشگران برتر
1401
1400
1399
1398
قبل ازسال 1397
پایگاه جامع اطلاعاتی زنان و خانواده پژوهشکده زنان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فعالیت ها</span>فعالیت ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کارگاه ها و نشست های تخصصی</span>کارگاه ها و نشست های تخصصی
سال 1394
سال 1395
سال 1396
سال 1397
سال 1398
سال 1399
سال 1400
سال 1401
سال 1402
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">همایش ها و سمینار ها</span>همایش ها و سمینار ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ملی</span>ملی
1378
1379
1381
1388
1399
1400
1401
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بین المللی </span>بین المللی
1391
1395
1396
1399
1400
1401
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ارتباط با جامعه</span>ارتباط با جامعه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">همکاری با رسانه ها</span>همکاری با رسانه ها
1400
1401
1402
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">عملکرد سالیانه پژوهشکده زنان</span>عملکرد سالیانه پژوهشکده زنان
سال 1400
سال 1401
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور بین الملل </span>امور بین الملل
فعالیت های بین المللی
پژوهش های بین المللی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه های پژوهشی</span>گروه های پژوهشی
روانشناسی و علوم تربیتی
خانواده درمانی (مطالعات خانواده)
مطالعات علوم اجتماعی و توسعه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نشریات</span>نشریات
فصلنامه علمی مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان
فصلنامه علمی مطالعات زن و خانواده
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امکانات</span>امکانات
کتابخانه
آزمایشگاه
سالن دکتر طوبی کرمانی
تراس پژوهشکده زنان
Collapse تماس با ماتماس با ما
ارتباط مستقیم با رئیس پژوهشکده زنان
ارسال نظرات، انتقادات و پیشنهادات
شماره داخلی اعضای پژوهشکده زنان
نحوه تعامل با اعضای هیات علمی پژوهشکده زنان
Collapse چندرسانه ایچندرسانه ای
کلیپ معرفی پژوهشکده زنان
بروشور معرفی پژوهشکده زنان
مجموعه تصاویر
مجموعه فیلم ها
پادکست عمومی
پادکست پژوهشی
کلیپ پژوهشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گزارش تصویری جلسات شورای پژوهشی </span>گزارش تصویری جلسات شورای پژوهشی
سال 1402
سال 1403
سرود دانشگاه الزهرا(س)
یادداشت روز
Collapse تالیفات اساتیدتالیفات اساتید
سال 1395
امور پژوهشی
فعالیت های آموزشی
نشریات
خبرنامه زناندانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ونک،ده ونک ، دانشگاه الزهرا(س)،ساختمان خوارزمی، طبقه ششم، پژوهشکده زنان کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188058926+ , 982188049809+ فاکس : 982188067895+
 WRC[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.