۱۴۰۳ دوشنبه ۲۸ خرداد

پادکست پژوهشی سال 1402

1. عنوان: جنایات داعش علیه زنان و کودکان از منظر حقوق بین الملل و نقش شهید سلیمانی در مقابله با آن.
نویسنده : مریم احمدی نژاد؛ عضو هیات علمی پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا(س)
فایل مقاله: pdf 
 
 
2. عنوان: مطالعۀ بین فرهنگی نگرش به نقش های جنسیتی، ارزش های والدینی و فرسودگی در والدین ایرانی و مهاجران افغان
 نویسندگان: سیده فاطمه موسوی؛ دانشیار گروه روانشناسی و علوم تریبیتی، پژوهشکده زنان، دانشگاه الزهرا(س)- زهره خسروی؛استاد روان شناسی بالینی، گروه روان شناسی دانشکده روان شناسی دانشگاه الزهرا(س)- زهرا خاوری؛ ارشد روان شناسی دانشگاه الزهرا(س)- مریم خاوری؛ ارشد روانشناسی دانشگاه الزهرا(س) 
 
 
3.عنوان: طراحی و اعتباریابی الگوی زوج درمانی از دیدگاه قرآن و روایات با تاکید بر حسادت زدایی و بررسی ویژگی های روان سنجی آن
نویسندگان: فاطمه جعفری؛ دانشجوی دکتری مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه الزهرا(س)- مه سیما پورشهریاری؛ دانشیار، گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و دانشگاه الزهرا روان شناسی - فاطمه فیاض؛ استادیار، گروه روان شناسی و علوم تربیتی، پژوهشکده زنان، دانشگاه الزهرا(س)- عباس عبدالهی؛ استادیار، گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه الزهرا(س).
فایل مقاله: pdf 
 
 
4. عنوان: مدل یابی اعتیاد به بازی های آنلاین بر اساس مهارت های ارتباطی و احساس تنهایی با میانجی گری سازگاری در میان نوجوانان در دوران همه گیری کووید-19

نویسندگان: محبوبه موسیوند؛استادیار گروه مطالعات علوم اجتماعی و توسعه، پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا(س)- سجاد عزیزی؛ کارشناس ارشد گروه روانشناسی عمومی، دانشگاه ملایر- شاپور فولادوند؛ کارشناس ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات اراک.

فایل مقاله: pdf

 
5.عنوان: درک درد هیجانی در تجربه زیسته زنان دارای تجارب آسیب زای دوران کودکی 
 نویسندگان: مریم صیاد شیرازی؛ استادیار، گروه روان شناسی و علوم تربیتی، پژوهشکده زنان، دانشگاه الزهرا(س) - محمدآرش رمضانی؛ دکتری روان شناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، تهران- هدیه تقوا؛ دانشجوی دکتری روان شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن
فایل مقاله: pdf 
 
6-عنوان: سلامت معنوی در کودکان: یک مطالعه مروری
حانیه غلام نژاد؛ استادیار گروه داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران- سولماز موسوی؛ استادیار گروه داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران- مریم صف آرا؛ استادیار گروه روان شناسی و علوم تربیتی پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا(س)
فایل مقاله: pdf 
 
 
 7-عنوان: اثر لاکتوفرین شیربارگذاری شده در اگزوزوم بر سلول های سرطانی پستان رده MDA- MB231

نویسنده: ریحانه رمضانی، عضو هیات علمی گروه خانواده درمانی پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا(س)

فایل مقاله: pdf 

تاریخ به روز رسانی:
1402/07/04
تعداد بازدید:
378
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ونک،ده ونک ، دانشگاه الزهرا(س)،ساختمان خوارزمی، طبقه ششم، پژوهشکده زنان کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188058926+ , 982188049809+ فاکس : 982188067895+
 WRC[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.