۱۴۰۳ يکشنبه ۳۱ تير

نحوه تعامل با اعضای هیات علمی پژوهشکده زنان

  گروه مطالعات علوم اجتماعی و توسعه
 
 

گروه مطالعات علوم اجتماعی و توسعه

ردیف

اعضای هیات علمی

نحوه تعامل

نحوه ارتباط

1

دکتر منصوره زارعان

رشته تحصیلی: دکترای جامعه شناسی فرهنگی

تخصص: مسائل خانواده، ازدواج و طلاق 

الف: دستیار پژوهشی و نیروی متخصص در حوزه کاری مرتبط

ب: پشتیبانی فعالیت­های پژوهشی(تایپ، ویرایش و سایرکارهای اجرایی پژوهش؛ توزیع و ورود داده­های پرسشنامه، مصاحبه و...)

شماره تماس: 09126025014

2


دکتر شهره روشنی

رشته تحصیلی: دکترای مطالعات زنان
تخصص: مسائل زنان در خانواده

الف: دستیار پژوهشی و نیروی متخصص در حوزه کاری مرتبط

ب: پشتیبانی فعالیت­های پژوهشی(تایپ، ویرایش و سایرکارهای اجرایی پژوهش؛ توزیع و ورود داده­های پرسشنامه، مصاحبه و...)


ایمیل:

sh.rowshani@alzahra.ac.ir

3

 دکتر محبوبه موسیوند

 رشته تحصیلی: دکترای فلسفه تعلیم و تربیت 

 تخصص: تفاوت های جنسیتی در آموزش و پرورش، چالش ها و مسائل نوجوانان، فضای مجازی

الف: دستیار پژوهشی و نیروی متخصص در حوزه کاری مرتبط

ب: پشتیبانی فعالیت­های پژوهشی(تایپ، ویرایش و سایرکارهای اجرایی پژوهش؛ توزیع و ورود داده­های پرسشنامه، مصاحبه و...)

شماره تماس:09128612379

4

دکتر زهرا خیری دوست

رشته تحصیلی: اقتصاد

الف: دستیار پژوهشی و نیروی متخصص در حوزه کاری مرتبط(متخصص اقتصادسنجی)

 
 
 
 
 گروه روان شناسی و علوم تربیتی

گروه روان شناسی و علوم تربیتی

ردیف

اعضای هیات علمی

نحوه تعامل

نحوه ارتباط

1

دکتر مریم صیاد شیرازی

رشته تحصیلی: دکترای روان شناسی عمومی

تخصص: سلامت معنوی و آسیب(تروما)

الف: دستیار پژوهشی و نیروی متخصص در حوزه کاری مرتبط

ب: پشتیبانی فعالیت­های پژوهشی(تایپ، ویرایش و سایرکارهای اجرایی پژوهش؛ توزیع و ورود داده­های پرسشنامه، مصاحبه و...)

شماره تماس: 09122860486

 
 
 
 
 
ن 

تاریخ به روز رسانی:
1402/12/13
تعداد بازدید:
214
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ونک،ده ونک ، دانشگاه الزهرا(س)،ساختمان خوارزمی، طبقه ششم، پژوهشکده زنان کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188058926+ , 982188049809+ فاکس : 982188067895+
 WRC[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.