۱۴۰۳ دوشنبه ۷ خرداد

اساسنامه

پژوهشکده ی زنان به عنوان پژوهشکده ی نوع اول وابسته به دانشگاه الزهرا(س) می باشد که طی نامه شماره 3977/3 مورخ 14/9/75 از طرف معاون پژوهشی وزارت علوم خطاب به معاون آموزشی وزارت علوم موفق به اخذ موافقت اصولی وزارت علوم با تشکیل سه گروه در پژوهشکده زنان گردید وطی نامه ی  شماره 5167/22 مورخ 29/10/75 معاون آموزشی وزارت علوم موافقت شورای گسترش در خصوص ایجادرسمی پژوهشکده زنان را کسب نمود.این پژوهشکده طی نامه ی شماره 7346/6139/22مورخ 18/4/76 وزیر علوم موافقت قطعی شورای گسترش مبنی برایجاد پژوهشکده زنان با 3 گروه پژوهشی را جلب نموده وطی نامه شماره 5645/21 مورخ 31/1/77 از طرف مدیر کل دفتر امور فرهنگی و آموزشی سازمان امور اداری و استخدامی کشور،مجموعه پست‌های سازمانی خود را دریافت نمود.
 
 

 پست های سازمانی اعلام شده توسط سازمان اموراداری واستخدامی کشور

ص 1 اساسنامه

ص 2 اساسنامه

ص 3 اساسنامه

ص 4 اساسنامه

تاریخ به روز رسانی:
1398/04/04
تعداد بازدید:
3709
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ونک،ده ونک ، دانشگاه الزهرا(س)،ساختمان خوارزمی، طبقه ششم، پژوهشکده زنان کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188058926+ , 982188049809+ فاکس : 982188067895+
 WRC[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.