۱۴۰۲ پنج شنبه ۳ اسفند
پرسش های متداول مربوط به آزمایشگاه بیومدیکال پژوهشکده زنان
سئوال:
1-چه خدماتی در این مرکز ارائه می گردد؟
2-هزینه تست ها چگونه محاسبه می شود؟
3- چه خدماتی جهت پایان نامه های دانشجویی در این مرکز ارائه می گردد؟
4- نحوه ی پرداخت هزینه قردادها و آزمایشات به چه طریق می باشد؟
پاسخ:
پاسخ سوال 1: تمامی دستگاههای آزمایشگاه بیومدیکال که در قسمت معرفی آزمایشگاه آمده است با پرداخت تعرفه استفاده از آن، ارائه خدمت می شود.
پاسخ سوال 2: با توجه به گزینه های انتخابی شما و تعرفه خدمات مربوط به آن، هزینه مربوط به تست آزمون محاسبه می گردد.
پاسخ سوال3: به منظور گذراندن پایان نامه های دانشجویی می توان با انتخاب یکی از اعضای هیات علمی گروه بیومدیکال و انعقاد قرارداد و پرداخت هزینه از خدمات این آزمایشگاه بهره مند شد.
پاسخ سوال 4: بعد از دریافت شماره حساب آزمایشگاه بیومدیکال، به صورت حضوری نزد بانک ملی دانشگاه به نام آزمایشگاه بیومدیکال پژوهشکده زنان واریز و اصل فیش واریزی به مسئول آزمایشگاه تحویل داده شود.
تاریخ:
1401/07/02
تعداد بازدید:
144
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ونک،ده ونک ، دانشگاه الزهرا(س)،ساختمان خوارزمی، طبقه ششم، پژوهشکده زنان کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188058926+ , 982188049809+ فاکس : 982188067895+
 WRC[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.