۱۴۰۲ پنج شنبه ۳ اسفند

اعضای هیات علمی

     علیرضا احمدی
رشته تحصیلی: دکترای باکتری شناسی
مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: دانشیار
رزومه فارسی
English cv 
  شماره تماس: 85692083
آدرس پست الکترونیکی: aahmadi1970@gmail.com
آدرس صفحه شخصی: http://staff.alzahra.ac.ir/aahmadi
 لینک صفحات شخصی در شبکه های علمی:Google Scholar
     مریم احمدی نژاد
 رشته تحصیلی: دکترای حقوق بین الملل
مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: استادیار 
تخصص: حقوق بشر 
  رزومه فارسی
 English cv
  شماره تماس: 85692085
ایمیل:Ahmadinejad.maryam@gmail.com
 صفحه شخصی: http://staff.alzahra.ac.ir/ahmadinejad
لینک صفحات شخصی در شبکه های علمی: 

ORCID, oGoogle Schlar ,web of Scinence

 
      ریحانه رمضانی
رشته تحصیلی: دکترای نانوبیوتکنولوژی
مدرک تحصیلی: دکتری
 مرتبه علمی: استادیار
تخصص: نانو بیوتکنولوژی 
   شماره تماس: 85692095
آدرس پست الکترونیکی: re.ramezani@alzahra.ac.ir
 آدرس صفحه شخصی: http://staff.alzahra.ac.ir/ramezani
لینک صفحات شخصی در شبکه های علمی:
   لیلا ثمنی
رشته تحصیلی: فقه و مبانی حقوق
 مدرک تحصیلی: دکتری
 رزومه فارسی
 English cv
  شماره تماس: 85692106
ایمیل: l.samani@alzahra.ac.ir
 صفحه شخصی: http://staff.alzahra.ac.ir/samani
لینک صفحات شخصی در شبکه های علمی: 
   انسیه نور احمدی
رشته تحصیلی: فقه و مبانی حقوق اسلامی
مدرک تحصیلی: دکتری
 
 شماره تماس: 85692168
ایمیل: E.Nourahmadi@alzahra.ac.ir
صفحه شخصی: 
لینک صفحات شخصی در شبکه های علمی:
 

تاریخ به روز رسانی:
1402/12/02
تعداد بازدید:
1386
خانواده درمانی (مطالعات خانواده)
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ونک،ده ونک ، دانشگاه الزهرا(س)،ساختمان خوارزمی، طبقه ششم، پژوهشکده زنان کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188058926+ , 982188049809+ فاکس : 982188067895+
 WRC[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.