۱۴۰۲ چهارشنبه ۲ اسفند

اعضای هیات علمی

   منصوره زارعان رشته تحصیلی: دکترای جامعه شناسی فرهنگی
مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: استادیار
تخصص: مسائل خانواده، ازدواج و طلاق
 
  شماره تماس: 85692085
ایمیل:: m.zareand@alzahra.ac.ir
صفحه شخصی: http://staff.alzahra.ac.ir/zarean
لینک صفحات شخصی در شبکه های علمی:
webofscience,Pueblos,orcid , researchgate ,publons, Google Scholar,LinkedIn
آدرس: دانشگاه الزهرا(س)، ساختمان خوارزمی، طبقه 6، پژوهشکده زنان

     
 
شهره روشنی
رشته تحصیلی: دکترای مطالعات زنان
مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: استادیار
تخصص: مسائل زنان در خانواده 
    شماره تماس: 85692181
ایمیل: sh.rowshani@alzahra.ac.ir
صفحه شخصی: http://staff.alzahra.ac.ir/rowshani
لینک صفحات شخصی در شبکه های علمی:
    
  
محبوبه موسیوند
رشته تحصیلی: دکترای فلسفه تعلیم و تربیت
مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: استادیار
تخصص: تفاوت های جنسیتی در آموزش و پرورش، چالش ها و مسائل نوجوانان، فضای مجازی
  شماره تماس: 85692180
آدرس پست الکترونیکی: m.moosivand@alzahra.ac.ir
آدرس صفحه شخصی: http://staff.alzahra.ac.ir/moosivand
لینک صفحات شخصی در شبکه های علمی:
Google scholar,Publons, Researchgate, Orcid, Linkedln, Scopous
آدرس: دانشگاه الزهرا(س)، ساختمان خوارزمی، طبقه 6، پژوهشکده زنان
    
 
 
زهرا خیری دوست
رشته تحصیلی: اقتصاد
مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی:
 
 
شماره تماس: 85692168
آدرس پست الکترونیکی: m.moosivand@alzahra.ac.ir
آدرس صفحه شخصی: Z.Kheiridost@alzahra.ac.ir
لینک صفحات شخصی در شبکه های علمی

تاریخ به روز رسانی:
1402/12/01
تعداد بازدید:
1679
مطالعات علوم اجتماعی و توسعه
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ونک،ده ونک ، دانشگاه الزهرا(س)،ساختمان خوارزمی، طبقه ششم، پژوهشکده زنان کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188058926+ , 982188049809+ فاکس : 982188067895+
 WRC[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.