۱۴۰۲ پنج شنبه ۳ اسفند

اعضای هیات علمی

  سیده فاطمه موسوی
رشته تحصیلی: دکترای روانشناسی تربیتی
مدرک تحصیلی: دکترا
مرتبه علمی: دانشیار
تخصص: تعاملات زناشویی و والدینی(فرسودگی والدینی)

شماره تماس: 85692084
ایمیل: f.mousavi@alzahra.ac.ir
صفحه شخصی: http://staff.alzahra.ac.ir/sfmoosavi
لینک صفحات شخصی در شبکه های علمی:
     

 
مریم صف آرا
رشته تحصیلی: دکترای روانشناسی بالینی
مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: استادیار
تخصص:سلامت معنوی 
 
شماره تماس: 85692080
ایمیل: m.safara@alzahra.ac.ir
صفحه شخصی: http://staff.alzahra.ac.ir/safara
لینک صفحات شخصی در شبکه های علمی:
     
 
فاطمه فیاض
رشته تحصیلی: دکترای روانشناسی سلامت
مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: استادیار
تخصص:روانشناسی اسلامی و قرآن بنیان
 
شماره تماس: 85692180
ایمیل:f.fayyaz@alzahra.ac.ir
صفحه شخصی: http://staff.alzahra.ac.ir/ffayyaz
لینک صفحات شخصی در شبکه های علمی:
     
 
مریم صیادشیرازی
رشته تحصیلی: دکترای روانشناسی عمومی
مدرک تحصیلی:دکتری
مرتبه علمی: استادیار
 تخصص: سلامت معنوی و آسیب(تروما) خانواده 
 
شماره تماس: 88049809
ایمیلma.sayad@alzahra.ac.ir:
صفحه شخصی:
http://staff.alzahra.ac.ir/sayadshirazi
 
 
لینک صفحات شخصی در شبکه های علمی: 

تاریخ به روز رسانی:
1402/10/05
تعداد بازدید:
843
روانشناسی و علوم تربیتی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ونک،ده ونک ، دانشگاه الزهرا(س)،ساختمان خوارزمی، طبقه ششم، پژوهشکده زنان کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188058926+ , 982188049809+ فاکس : 982188067895+
 WRC[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.